Snave World

Main Index | Index | DSB | Scandlines | Sonofon | Webmaster

Information

Sammen med reklamerne med de friske måger "Kaj og Boje" fra Scandlines og Harry og Bansen fra DSB er "Polle fra Snave" helt klart de bedste der overhovedet har været vist på TV. Det var Ove Fick og Søren Rislund fra "Monrad & Rislund" der lagde stemmer til mågerne. Det er Søs Egelind som ligger stemme til "Harry" og Søren Pilmark som spiller Bansen. 

At vi ikke har set noget til mågerne i lang til skyldes helt sikkert at den tyske måge Helmuth (Søren Rislund) eksercerer dem så hårdt så de ønsker sig tilbage i ægget. Med hensyn til Helmuth´ stemme minder den meget om cirkusmanden fra Bremerhaven Hr. Hansemann Luchter, som også har sine problemer med Mogens (Jan Monrad).  

Men helt fortabt er vi dog ikke da samtidigt med at Bansen lærer "Harry" at benytte sig af DSB´ muligheder for at rejse med tog er der gang i den i Haarby Kommune, hvor Polle "ikk´ ka´ hit´ u´ a´ det", men hvor Heino bare sætter ham på plads. Det var et alle tiders scoop da man skulle lave reklamen fra Giraffen i Haarby hvor "Discotek Umbrella" skulle være med i den, da discjockeyen var "Harske Hubbi" er en som findes i virkeligheden og han kalder sig sådan. "Harske Hubbi" er kendt for sin total i orden musiksmag.