Snave World

Main Index | Index | DSB | Scandlines | Sonofon | Webmaster

En kommende Polle-film nr. 2?

Udover den nuværende film "Polle Fiction", der har premiere den 8. marts 2002, bør der efter min mening laves mindst en mere, som jeg ikke ville have noget imod at have indflydelse på. Så skal universet også bredes udover Haarby Kommune til nabokommunerne, Assens, Broby, Faaborg, Glamsbjerg og Ringe, samt i mindre grad Odense. 

Desuden vil jeg have flere af mine venner og bekendte med i filmen, men jeg kan også påtage mig en rolle hvis det skulle være. Den rolle skulle være som Heinos fætter, som kunne hedde Rolf og er fra Nr. Broby, hvor han bor og arbejder som smed. Desuden kender jeg fra Faaborg der ville være kvalificeret til rollen som Jøgge´s nevø. 

Fra samme område, rettere sagt Diernæs udenfor Faaborg, er der en som ville være kvalificeret som Heino´s nevø. Vedkommende har en kammerat der er en nevø til Per Otto Bersang Rasmussen, som har rollen som Heino. I filmen bør der være en fra Svendborg som jeg var til svendeprøve sammen med på Svendborg Tekniske Skole som smed have rollen som "Harske Hubbi´s" fætter, da han ligesom "Harske Hubbi" kan tale med ekko. 

Fra Assens er der en af mine venner der sammen med sin familie, hans dame og hendes familie fra Haarby der også vil være kvalificeret til roller i filmen. Vennen og hans familie bør spille rollerne som familiemedlemmer til Heino og Rolf, hvilket en af mine slægtninge også bør. 

De øvrige af mine venner og bekendte kan få forskellige roller, hvor en kunne spille rollen som køkkenchef på Giraffen i Haarby. I filmen skal der også indeholde en scene fra en togrejse til hovedstaden hvor Polle og co. møder "Harry" og Bansen. De to måger Kaj & Bøje skal i en anden scene rigtig skide Polle et stykke til stor moro for Heino, Rolf og co. på havnen i Assens.

Dette er hvad jeg ønsker en Polle-film nr. 2 kunne indeholde, men inden den kan realiseres skal der gøres et stort forarbejde og det afhænger også af den første films succes, da det er væsentligt.