Smedjen

Opdateret: 2011.05.18 21:15:27

Main Index

Indhold:

Information om "Smedjen"

Job-søgning med dataliste

Links

Svendeprøveafslutning

Grundfagsopgaver

Rapport om jernreol

Information

Jeg har været i gang med at uddanne mig på Svendborg Tekniske Skole (nuv. Svendborg Erhvervsskole) som klejnsmed. Jeg var i praktik på skolen, hvor jeg den 10. marts 2000 afsluttede 4. skoleperiode. Jeg blev færdig med min uddannelse den 2. november 2001, samme dag som jeg afsluttede 6. skoleperiode med svendeprøven. Svendeprøven bestod jeg og jeg har siden den 3. november 2001 været klejnsmed, også kaldet smedebranchens altmuligmand.

At jeg var i skolepraktik kunne dette indebære at jeg kunne blive sendt ud i praktik på en virksomhed, hvilket dog aldrig skete.

I forbindelse med gennemførelsen af 4. skoleperiode skulle jeg skrive en rapport om den opgave jeg skulle udføre. Jeg fik et 11-tal for rapporten og et 9-tal for selve opgaven. Lægger man de to tal sammen og dividerer dem med to får man et gennemsnit på et 10-tal. For at komme til rapporten skal man klikke på Rapport om jernreol.

Svendborg Tekniske Skole, hvor jeg arbejdede, fik sin første Danmarksmester i Klejnsmedekonkurrencen i 1997, nemlig Jacob Sørensen, da han var i gang med sin uddannelse som klejnsmed på virksomheden Stål & Plast A/S i Ringe. Hans yngre bror Jens Sørensen var en 3-4 år senere i gang med sin uddannelse som klejnsmed på virksomheden Fyns Smedejerns Trapper A/S i Nr. Broby. Ved svendeprøven i 2002 fik han den højeste karakter på sit hold. Netop i Nr. Broby blev min oldefar Nicolaj Theodor Larsen født den 26. Januar 1895, som man kan finde på min genealogiske hjemmeside, sammen med mine andre slægtninge.

Desuden er der en maskinfabrik i Næstved som har været i familien Paulsens eje siden 1868. Fjerde generation i familien, Carl Frederik Ingemann Paulsen (1906-1987) giftede sig med min grandtante Rigmor Augusta Irene Martens (1914 - 2004). Siden har dette familiefirma været en del af min familie. Min far og yngste farbroder er begge uddannet som maskinarbejdere, medens en grandfætter er uddannet klejnsmed, da fabrikken endnu lå på Indre Vordingborgvej. Desuden har min ældste farbror også arbejdet der.

Der er links til virksomhederne Stål & Plast A/S i Ringe, Fyns Smedejerns Trapper A/S i Nr. Broby, Paulsens Maskinfabrik i Næstved, Trioplast hvor jeg er ansat op til Svendborg Erhvervsskole hvor jeg var i skolepraktik. 

Til toppen